NA LETOŠNÍM FESTIVALU BUDE VYSTAVOVAT:

JAKUB TAJOVSKÝ

Audiovizuální umělec, doktorand FAVU VUT představí svojí instalaci Expo_dist, interaktivní prostředí na pomezí malby a digitálního obrazu.

KAROLÍNA KOPŘIVOVÁ

Studentka textilní tvorby na UMPRUM představí semestrální projekt pojednávající o boji se svým alteregem skrze movement, překračování vlastních hranic a uvědomění si sebe sama.

DAVID ŠMÍD

Student Krajinářské architektury na FA ČVUT představí svoji bakalářskou práci, která pojednává o renovaci letního kina ve Staré Boleslavi.

MATĚJ PROCHÁZKA

Mladý brandýský fotograf dokumentující život kolem nás.

POET213

Čelákovický undergroundový básník, zde představí vydanou sbírku básní a s tím související zarámované koláže z originálních útržků své tvorby.

Sarah Janoušková

Ve své práci se zaměřuji na přirozenou krásu, běžnost a každodennost všedních dnů pomocí fotografie.

A DALŠÍ...