HOUŠŤÁK (Spiritus silvestris subsp. houstakus)

Jedná se o poddruh v minulosti široce rozšířeného stvoření obývajícího zejména listnaté a smíšené lesní porosty. Charakteristickým rysem je divoké vzezření s tělem připomínajícím keř, kůže je dřevnatá porostlá mechem a kapradím. Horní i dolní končetiny jsou opatřeny drápy. Velikosti nabývá dle nálady rozličné: od velikosti žaludu až po statný dub.
Vlivem rozšiřující se lidské civilizace a souvisejícího ústupu lesů se jeho areál rozšíření postupně zmenšoval. Donedávna byl tento lesní strážce (lesní duch) považován za vyhynulého.

V roce 2020 skupina amaterských kryptozoologů učinila převratný objev o lokálním výskytu stvoření odpovídajícího popisu místních historických pramenů a ojedinělých očitých svědectví. Nebyl pochyb, že se jedná o bájného obyvatele Houšteckého lesa. Ve stejném roce kdy byl znovu spatřen, se spolek SPACE CLUB rozhodl navázat na původně pohanské rituály za účelem udobření lesního ducha: Festival Houšťák!